ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ
Postal Customs Service division, Bangkok Port Customs Bureau
 

แผนที่ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์

แผนที่ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์


แผนที่ศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ (ศป.EMS) และหน่วยงานส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์?

เลขที่ 111 หมู่ 3 ซ.แจ้งวัฒนะ 5 ?ถ.แจ้งวัฒนะ ?แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10020

โทร. 02-5751002-5

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 29 มิถุนายน 2559 09:58:27
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ, 111 ซอย 5 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 10210

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2575-1002
อีเมล์ : 16010200@customs.go.th

ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ, 111 ซอย 5 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2575-1002 e-mail 16010200@customs.go.th
@ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ