ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ
Postal Customs Service division, Bangkok Port Customs Bureau
 

บริการออนไลน์

กฎหมายศุลกากร

พีธีการศุลกากรทางไปรษณีย์

แบบฟอร์มทางไปรษณีย์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 13 เข้าชมวันนี้
  • 13 เข้าชมเดือนนี้
  • 37,738 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ, 111 ซอย 5 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2575-1002 e-mail 16010200@customs.go.th

ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาของในโรงพักสินค้าบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาของในโรงพักสินค้าบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
(คิดตามน้ำหนัก/หีบห่อ สำหรับการเก็บรักษาเกิน 1 สัปดาห์ขึ้นไป)

ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ปณท. เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาไปรษณียภัณฑ์ต่างประเทศโรงพักสินค้า
ระยะเวลา
(สัปดาห์)
รายการค่าธรรมเนียม (บาทต่อหีบห่อ)
น้ำหนักไม่เกิน 25 กก.
น้ำหนักเกิน 25 กก.
แต่ไม่เกิน 50 กก.
น้ำหนักเกิน 50 กก.
แต่ไม่เกิน 100 กก.
น้ำหนักเกิน 100 กก.
แต่ไม่เกิน 150 กก.
น้ำหนักเกิน 150 กก.
แต่ไม่เกิน 200 กก.
เกิน 1 สัปดาห์
แต่ไม่เกิน 2 สัปดาห์
50
80
100
250
400
เกิน 2 สัปดาห์
แต่ไม่เกิน 3 สัปดาห์
80
120
150
300
450
เกิน 3 สัปดาห์
แต่ไม่เกิน 4 สัปดาห์
100
180
250
400
550
เกิน 4 สัปดาห์
แต่ไม่เกิน 5 สัปดาห์
120
250
350
500
650
เกิน 5 สัปดาห์
แต่ไม่เกิน 6 สัปดาห์
240
500
700
1,000
1,300
เกิน 6 สัปดาห์
แต่ไม่เกิน 7 สัปดาห์
360
750
1,050
1,500
1,950
เกิน 7 สัปดาห์
แต่ไม่เกิน 8 สัปดาห์
480
1,000
1,400
2,000
2,600
เกิน 8 สัปดาห์
แต่ไม่เกิน 9 สัปดาห์
600
1,250
1,750
2,500
3,250
เกิน 9 สัปดาห์
แต่ไม่เกิน 10 สัปดาห์
720
1,500
2,100
3,000
3,900
เกินกว่า 10 สัปดาห์ขึ้นไป
ให้คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละ
120
250
350
500
650
หมายเหตุ :
    1. เศษของสัปดาห์ให้คิดเป็น 1 สัปดาห์
    2. สิ่งของน้ำหนักเกิน 100 กก. ให้คิดค่าธรรมเนียมทุก 50 กก. โดยให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มในอัตรา 150 บาทต่อทุก ๆ 50 กก.
เศษของ 50 กก. ให้คิดเป็น 50 กก.
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 25 มีนาคม 2565 13:40:29
จำนวนผู้เข้าชม : 1,800
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ, 111 ซอย 5 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 10210

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2575-1002
อีเมล์ : 16010200@customs.go.th

ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ, 111 ซอย 5 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2575-1002 e-mail 16010200@customs.go.th
@ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ