ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ
Postal Customs Service division, Bangkok Port Customs Bureau
 

บริการออนไลน์

กฎหมายศุลกากร

พีธีการศุลกากรทางไปรษณีย์

แบบฟอร์มทางไปรษณีย์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 11 เข้าชมวันนี้
  • 11 เข้าชมเดือนนี้
  • 37,736 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ, 111 ซอย 5 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2575-1002 e-mail 16010200@customs.go.th

พิธีการขาออก

พิธีการขาออก        การฝากส่งสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ไปต่างประเทศ ให้กระทำได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบ ของพนักงานศุลกากร ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ คือ
            (1) ไม่เป็นของต้องห้ามในการส่งออก
            (2) ไม่เป็นของต้องกำกัดในการส่งออก
            (3) ไม่เป็นของต้องเสียอากร หรือค่าภาคหลวงในการส่งออก
            (4) การส่งจากผู้ส่งคนหนึ่งไปถึงผู้รับคนหนึ่ง ไม่ว่าจะมีจำนวนกี่ห่อ มีราคารวมกัน คราวหนึ่ง
                 (4.1) ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท สำหรับของทั่วไป หรือ
                 (4.2) ไม่เกินห้าหมื่นบาท สำหรับเพชรพลอย เครื่องรูปพรรณทองคำ และเครื่องรูปพรรณทองคำขาว
            (5) มิใช่การส่งออกที่ขอคืนอากร หรือขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร
        ทั้งนี้ เมื่อหัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเห็นสมควร ผู้ฝากส่ง ต้องยอมให้ตรวจของที่จะฝากส่งนั้นก่อนส่งเข้าสู่ทางไปรษณีย์
        สิ่งของส่งทางไปรษณีย์ที่ไม่สามารถฝากส่งตามหลักเกณฑ์ในวรรคแรก ให้ปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ หรือด่านศุลกากรอื่นที่มีอำนาจ ซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดกับที่ทำการไปรษณีย์ ที่จะฝากส่งนอกเขตกรุงเทพฯ
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 23 กุมภาพันธ์ 2566 14:22:28
จำนวนผู้เข้าชม : 1,294
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์
ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ, 111 ซอย 5 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 10210

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2575-1002
อีเมล์ : 16010200@customs.go.th

ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ, 111 ซอย 5 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2575-1002 e-mail 16010200@customs.go.th
@ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ